Diensten Oktober 2019


Zondag 13 oktober 2019 10:00 uur

17e zondag na Trinitatis

 

Voorganger: ds. S. Rozendal

 Organist: Rieuwert Blok

 

Voorbereiding:  

  • een bewerking van Jan Pieterszoon Sweelinck over Psalm 100 : “Juicht Gode toe, bazuint en zingt” 

Na de preek:

  • een compositie van Johann Sebastian Bach : “God in den hoog’ alleen zij eer” 

 

Extra collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

 

Koffiedrinken


Zondag 20 oktober 2019 10:00 uur

18e zondag na Trinitatis

 

Voorganger: ds. L. van Loo

  Organist: Rieuwert Blok

 

Voorbereiding:  

  • een bewerking  : “Juicht  en zingt” 

Na de preek:

  • een compositie van Johann Sebastian Bach : “ eer” 

Koffiedrinken


Zondag 27 oktober 2019 10:00 uur

19e zondag na Trinitatis

 

Voorganger: mw. M. Smit

 

Organist: Rieuwert Blok

Voorbereiding:  

  • een bewerking  van zondagslied  408 “Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren” door Samuel Scheidt

Na de preek:

  • een compositie van Johann Pachelbel van zondagslied 408 

 

Koffiedrinken