Diensten Februari 2019


Zondag 10 februari 2019 10:00 uur

laatste zondag na Epifanie

 

Voorganger: mevr. ds. H. Borst 

Organist: Rieuwert Blok

 

Koffiedrinken


Zondag 17 februari 2019 10:00 uur

Septuagesima

 

Voorganger: ds. L.E. van Loo 

Organist: Rieuwert Blok

 Voorbereiding:  

  • bewerking van Johann Sebastian Bach van gezang 344 “Het heil des hemels werd ons deel alleen door Gods genade.”

Na de preek:

  • bewerking van het zondagslied gezang 344 door Dietrich Buxtehude.

Koffiedrinken


Zondag 24 februari 2019 10:00 uur

Sexagesima

 

Voorganger: dhr. C. van Lenten 

Organist: Rieuwert Blok

Voorbereiding:  

  • bewerking van gezang 423 “Ach blijf met Uw genade” door Max Reger.

Na de preek:

  • bewerking van gezang 254 “God in den hoog’ alleen zij eer”  door Johann Sebastian Bach.

Koffiedrinken