U kunt op verschillende manieren een gift geven aan het werk van de Evangelische Lutherse Gemeente Hoorn .

De meest aantrekkelijke vorm is de periodieke gift.

 

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.


Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden van de periodieke gift, neem dan contact op met de kerkrentmeester Martin Siregar die het formulier (met de gegevens van de kerk alvast ingevoerd) dan naar u kan toesturen.

Contact via mail: elg.hoorn@gmail.com


U kunt het formulier ook downloaden direct van de Belastingdienst, alleen dan moet u de gegevens van de kerk zelf invullen:

Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 809382209